ANTIQUARIAAT BATAVIA

VARIA ASIA INDONESIA:

PICTURE POSTCARDS

PRENTBRIEFKAARTEN

(prices in euros)

Conditions of sale

Unless otherwise stated, the picture postcards are plain, date from before 1940, and are in a good antiquarian condition. The prices are in Euros.

Tenzij anders vermeld zijn de prentbriefkaarten van vóór 1940, in zwart/wit uitgevoerd en in een goede antiquarische staat. De prijzen zijn in Euro’s.

Asia:

■ Varia      ■ Port Said      ■ Perim Island

South-, East- and Southeast Asia:

■ British India      ■ Ceylon      ■ Singapore - Malaysia

■ Indo-China/Thailand      ■ Japan

■ Netherlands East Indies/Indonesia (general and varia)

Java:

Other areas:

Terug naar de homepage

Varia

Dans l’Oasis. Éditeurs L. & L. 1,-

Méharistes traversant les dunes. Éd. Cie Alsne. des Arts Photomécaniques, Strasbourg. 2,50

Perruquier arabe. Éd. Cie Alsne. des Arts Photomécaniques, Strasbourg. 3,-

Un Caïd arabe. Éd. Cie Alsne. des Arts Photomécaniques, Strasbourg. 2,50

Port Said

Arrival of a steamer. Publ. Lehnert & Landrock, Cairo. Photo card. 7,50

Hafen mit im Hintergrunde Lessep-Denkmal. Publ. Ocean Comfort Company, Bremen. Photo card. 7,50

Office of the Suez Canal Company. Publ. Lehnert & Landrock, Cairo. Photo card. 7,50

Prince Farouk Street. Publ. Lehnert & Landrock, Cairo. Photo card. 8,50

Set of 15 postcards, i.a. street views, harbour, lighthouse, Suez canal, native quarter. Publ. Lehnert & Landrock, Cairo. All photo cards. 45,-

Suezkanal - Lessepsstatue. Publ. Ocean Comfort Company, Bremerhaven. Photo card. 7,50

Perim Island

Perim Island [entrance to the Red Sea]. Publ. unknown. 1,50

British India

BANGLADESH: Children carrying wood. Publ. Ideal Products, Dhaka, ab. 1995. Colour photo. 1,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Ceylon

Colombo Harbour & Jetty. Publ. Plâté Ltd., Colombo. 6,-

Marchands de fruits. Publ. Francisc. Miss., Vanves (Seine). 6,50

Missionaris op reis. Uitg. Missionarissen Oblaten van de onbevlekte Maagd Maria. 3,50

Singapore - Malaysia

KUALA LUMPUR: Botanical Gardens. Publ. John Little & Co. - Singapore, Penang, Kuala Lumpur. Photo card. 5,-

PENANG: St. Xavier’s Institution - New building [drawing]. Publ. S.M. Manicum, Penang. Sent in 1916. 3,-

PENANG: Traveller Tree. Publ. unknown. Coloured. 4,-

SINGAPORE: Singapore River with the Government Buildings in the background. Publ. Kruger, ab. 1965. Colour photo. 1,50

SINGAPORE: Stamford Road [i.a. carts and cars). Publ. unknown. Photo card. 8,-

SINGAPORE: The Cenotaph as seen from Queen Elizabeth Walk. Publ. A.S.M.K. & Co., Singapore, ab. 1965. Colour photo. 1,-

Indo-China - Thailand

Birma: Gaudama - Buddha [large lying statue in a pavilion]. Publ. D.A. Ahuja, Rangoon. Coloured. 9,-

Jonques de l’Arroyo á Cholon. Ed. inconnu. 6,-

Bangkok - Polychrome giant watcher at the entrance of the temple of the ‘Emerald Buddha’. Photogr. R. Cauvin. Publ. Viking, Brussels, ab. 1980. Coloured. 1,-

Dhonburi - Floating market at Bangka. Publ. unknown. Ab. 1965. Colour photo. 1,-

Floating market (Wat-Sai) near Bangkok. Publ. unknown. Ab. 1965. Colour photo. 1,-

Saraburi - Scenery of the chapel of Buddha’s foot print. Publ. Soma Nimit, Bangkok, ab. 1965. Colour photo. 1,-

Japan

Coaling to steamer ship, Nagasaki Harbour. Publ. Y. Sato, Nagasaki. 14,-

Deer in Kasuga shrine Nara. Publ. unknown. 8,-

Yokohama Station. Publ. Hoshinoya, Shichome Onoyecho, Yokohama. Coloured. 14,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Netherlands East Indies/Indonesia (general and varia)

EERSTE VRUCHTEN. NOG TALRIJKE HEIDENEN WACHTEN DE BLIJDE TIJDING. Uitg. Missiehuis te Tilburg. Naar twee aquarellen van Jan Louwerse. 3,50

INLANDER MET ZIJN LIEVELINGSVOGEL [naar een schilderij van Rita Kleyn Fortuin]. Uitg. Roemah Moerah, Batavia - Medan - Pontianak. Kleurendruk. 4,-

PADI SNIJDEN. Uitg. onbekend. 3,50

RICE FIELDS. Publ. Official Tourist Bureau, Batavia. Coloured. Sent in 1912. 4,-

ROTTERDAMSCHE LLOYD: m.s. ‘Willem Ruys’. Uitg. Fodru, Gouda. Fotokaart. 4,-

Java: general and varia

ARTESISCHE PUT MET WATERDRAGERS [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

ASIB: Een heerlijk maal voor de ‘Asib-klantjes’ van een noodlijdende streek van Java, in voorbereiding. Uitg. Algemeen Steunfonds voor Inheemsche Behoeftigen (ASIB), Den Haag. 3,-

ASIB: Vele grage handen in en om één bordje rijst. Uitg. Algemeen Steunfonds voor Inheemsche Behoeftigen (ASIB), Den Haag. 3,-

ASIB: Wat er van een voedseluitdeeling over is, mogen de moeders voor den avondmaaltijd mee naar huis nemen. Uitg. Algemeen Steunfonds voor Inheemsche Behoeftigen (ASIB), Den Haag. 3,-

BABOE MET [EUROPEES] KIND [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

CHINEES MET WATERPIJP [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 9,-

CHINEESCHE GAARKEUKEN [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. 5,50

CHINEESCHE GAARKEUKEN [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 6,-

CHINEESCHE VENTER MET EETWAREN [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 6,-

DOGKAR [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

EETWAREN-VERKOOPERS [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

HET PLOEGEN EN EGGEN DER RIJSTVELDEN (SAWAH). OP DE ACHTERGROND KOKOSPALMEN [naar een tekening]. Uitg. Vereniging ‘Voorwaarts’. Ten bate nazorg Weduwen en Wezen Oud-Indische Militairen. 1,50

IN DE WARONG [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

JAVAAN [naar een tekening van H.J. van Lent-Gort]. Uitg. onbekend. 2,50

JAVAANSCHE MUZIKANTEN [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

JAVAANSCHE TJAO-VERKOOPER [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

JAVAANSCHE VROUW MET HARE KINDEREN. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en volk. 5,-

JAVAANSCHE WEDANA [met bediende]. Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden. 6,-

KINA-ONDERNEMING OP JAVA. Uitg. Kon. Vereeniging Koloniaal Instituut, Amsterdam. 2,50

KOKKI [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

LANDSCHAP VAN JAVA [woonhuizen].  Uitg. Kamai & Co., Bandoeng. 2,-

MANDEN-VERKOOPER [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 6,-

OP DE PASSER [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

OVERBRUGDE VALLEI. Uitg. Francken's Cacao en Chocolade, Koog aan de Zaan. 2,50

REGENT OP JAVA. Uitg. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001. Naar een aquarel van E. Hardouin uit circa 1850. Kleurendruk. Nieuw. 1,50

SIERKUNSTENAAR [bewerking van metalen schalen]. Uitg. onbekend. 4,50

SPEK-CHINEES [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 6,-

STRAATDANSER OP JAVA. Uitg. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001. Naar een aquarel van E. Hardouin uit circa 1850. Kleurendruk. Nieuw. 1,50

TRANSPORTKAR MET BUFFELS [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia-Bandoeng. Kleurendruk. 5,-

WAJANG: 5 prentbriefkaarten met afbeeldingen van tekeningen van de wajangfiguren Praboe Råmå, Radhen Leksånå, Radhen Ardjoenå, Båråråkredno, Radhen Anoman en Praboe Dåsåmoekå. Uitg. H. van Ingen, Soerabaja. Kleurendruk. 10,-

WAJANG: Afbeelding van een tekening van Abhimanyoe. Uitg. W. & S. H. Kleurendruk. 3,-

WAJANG: INDISCHE DANSEN EN VOORSTELLINGEN - Wajang koelit-voorstelling. Naar een aquarel van G.J.F. Tjessens Kesen. Kleurendruk. Uitg. onbekend. 4,-

WASCHMAN [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia-Bandoeng. Kleurendruk. 5,-

IJS-VERKOOPER [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 5,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Java: dances

DÉWIE DJEMBOWATI. Uitg. v/h H. van Ingen, Soerabaja. Kleurendruk. Kreuk. 4,-

EEN KETJAKSPELER ONDER DE PAJONS. Uitg. Imperator, Lisse - Polygraph, Haarlem. Kleurendruk [circa 1950]. 3,50

IND. DANSERES. Fotogr. en uitg. Jos Pé, Arnhem, 1928. Fotokaart. 9,-

WALKOEDÅRÅ EN GADOETKÅTJÅ. Uitg. Heineken’s Glazenwasscherij. Kleurendruk. 5,50

West Java: varia

DAJEUH KOLOT [rivier met twee stalen bruggen]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 7,-

DE TJIGORAI - TJIGORAI MOUNTAIN [jongen in sawah]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java's Land en Volk. 1,50

KAWAH RATOE. Tangkoeban Parahoe bij Bandoeng. Fotokaart. Uitg. L.A. Lezer, Bandoeng. 2,-

NABY TJIPANAS [oever van meer met begroeiing]. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. 3,-

NAGREK HELLING [met motorrijder]. Uitg. Helmig & Co., Soerabaia-Semarang-Batavia. 5,-

NGAMPLANG: Villa Fanny. Uitg. onbekend. Fotokaart. 10,-

PAPANDAJAN [een groot stuk lava]. Foto: 14½ x 8½ cm. 2,-

PAPANDAJAN [met drie heren bij een stoom- of gaswolk]. Foto: 14½ x 8½ cm. 3,-

PENGALENGAN. Uitg. Helmig & Co., Soerabaia-Semarang-Batavia. 3,50

PREANGER LANDSCHAP [met spoorbrug over een dal]. Uitg. Boekhandel Visser & Co. Fotogr. Militaire Luchtvaartafdeeling. Fotokaart van luchtfoto. 7,-

SITOE-BAGENDIT [steigertje en groepjes kinderen]. Uitg. Atelier ‘Lux’, Garoet. 2,50

SPOORBRUG OP DE LIJN BATAVIA-KRAWANG. Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden. Verzonden in 1913. Kleurendruk. Wat beschadigd. 7,-

TAGOG-APOE [bij Padelarang] in vogelvlucht. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. 3,-

TJISAROEA: The Waterfall. Uitg. onbekend. Fotokaart. 3,50

TJISOEROEPAN: Grand Hôtel Tjisoeroepan. Fotogr. Atelier ‘Lux’, Garoet. 9,-

TJITJAPPER (Vlakte  van Leles). Uitg. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 2,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Bandoeng

Achter de IJsfabriek. Uitg. onbekend. 4,50

Gedung Sate [back]. Photogr. Eric Oey. Publ. Impact. Colour photo [ab. 1988]. 1,-

Gedung Sate [front]. Photogr. Eric Oey. Publ. Impact. Colour photo [ab. 1988]. 1,-

IJzerman Park. Uitg. Fotohuis Braga, Bandoeng. 4,50

IJzermanpark - vooraanzicht. Uitg. onbekend. Fotokaart. 7,-

IJzermanpark. Uitg. N.V. Maatschappij Vorkink, Bandoeng. Fotokaart. 7,50

Naripanweg [op de voorgrond de firma’s Sam Bin & Co. en Toko Liong]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 14,-

Pieterspark-Noord. Uitg. N.V. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden-Batavia-Buitenzorg-Bandoeng. 5,50

Pieterspark. Uitg. Kantoorboekhandel Maks & v.d. Klits, Bandoeng. 6,-

Pieterspark. Uitg. N.V. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden, Batavia, Bandoeng. 5,50

Radiostation Malabar bij Bandoeng. Uitg. N.V. Mij. Vorkink, Bandoeng. 5,50

Technische Hooge School. Uitg. N.V. Mij. Vorkink, Bandoeng. 6,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Batavia

Chineesch Hoofd te Batavia. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. Kleurendruk. 8,-

Chineesche Dame te Batavia. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. Kleurendruk. 8,-

Chineesche kamp [kanaal en bebouwing]. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. 10,-

Chineesche Wajang [drie vrouwen in Chinese klederdracht]. Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden. 7,-

Dansmeid. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. Kleurendruk. 8,-

Dansmeiden. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. Kleurendruk. 8,-

Een Bétja te Batavia. Uitg. NIWIN (circa 1947). 4,-

Glodok. Uitg. Vesta [circa 1947]. 3,50

Hoofdentree station Kota Batavia, 1929. Reproductie, uitg. Art Unlimited, Amsterdam, 1999. 1,-

Hotel der Nederlanden [met het personeel opgesteld langs de oprijlaan]. Uitg. Hotel der Nederlanden, Batavia. Fotokaart. 9,-

Hotel des Indes, kort na de opening in mei 1930. Reproductie, uitg. Art Unlimited, Amsterdam, 1999.    1,-

Inlandsche keuken te Batavia [met twee Javaanse vrouwen en peuter]. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. Kleurendruk. Verzonden in 1904. 9,-

Inlandsche Koopman [met zijn juk met grote manden bij het toegangshek van een woning]. Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden. 8,-

Java Hôtel - Binnenerf met overloopen [met rijtuigje]. Uitg. Grand Hôtel Java, Batavia. 6,-

Java Hôtel - Paviljoen 58/59 [met gebouw ernaast en gasten op de waranda]. Uitg. Grand Hôtel Java, Batavia. 6,-

Java Hôtel - Paviljoen Abraham [met waranda en kinderen en plantenbakken ervoor] Uitg. Grand Hôtel Java, Batavia. 6,-

Komediebuurt. Uitg. Tio Tek Hong, Pasarbaroe, Weltevreden. 8,-

Molenvliet. Uitg. Vesta, Batavia [circa 1947]. 3,50

Rooms-Katholieke Kerk H. Jozef, Mr. Cornelis, circa 1925. Reproductie, uitg. Art Unlimited, Amsterdam, 1999. 1,-

Sluis G. Sarikanaal. Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden. 6,-

Spoorhalte Sawah Besar. Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden. 8,-

Station Kota Batavia, kort na de opening op 8 oktober 1929. Reproductie, uitg. Art Unlimited, Amsterdam, 1999.   1,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Batavia: Weltevreden

Djattie [brug met rijtuigje en wagenvoerder]. Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden. 8,-

Buitenzorg

’s Lands Plantentuin. Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden. 3,-

’s Lands Plantentuin. Uitg. onbekend. Fotokaart. 4,50

’s Lands Plantentuin [vijver met waterlelies en wandelpad erachter]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 4,-

’s Lands Plantentuin: Grooteboom. Uitg. onbekend. Fotokaart. 4,-

’s Lands Plantentuin: Palmbomen. Uitg. onbekend. Fotokaart. 3,50

Bergstroom. Uitg. Tio Tek Hong, Batavia. 2,-

Goenoeng Smeroe. Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden. 3,50

Kali Sedani. Uitg. onbekend. 3,50

Meer van Gadok. Uitg. G.J. de Kruijff & Co., Buitenzorg en Tjiandjoer. 5,-

Paleis van de gouveneur-generaal. Uitg. onbekend. Fotokaart. 3,-

Rozentuin (Gouvernementstuin). Uitg. G.J. de Kruijff & Co., Buitenzorg en Tjiandjoer. 3,50

Sado [bebouwing op de achtergrond]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 4,50

Order          Top          Terug naar de homepage

Garoet

De Tjigorai - Tjigorai mountain. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. Kleurendruk. 2,-

Een schitterend panorama [sawah’s en bossen]. Uitg. Het Boekendepôt, Garoet. 2,-

Eine Flußansicht - A river scene. Uitg. A. Hacks, Hotel Papandajan, Garoet. 5,-

Ingestorte kraterwand van den ‘Papandajan’. Uitg. Francken’s Cacao en Chocolade, Koog aan de Zaan. 5,-

Lake Bagendit. Uitg. onbekend. Fotokaart. 5,-

Meer Bagendiet bij Garoet. Uitg. J.C. Becker, Bandoeng, Java. Kleurendruk. 5,-

Meer van PendjaloePinang palmen - Pinang or Betel palms. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk [beschadigd]. 2,50

Modderwel Kawah-Kamodjan. Uitg. Atelier ‘Lux’, Garoet. 3,-

Pinang palmen - Pinang or Betel palms. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk [beschadigd]. 2,50

Road to Tjipanas (warm swimming baths). Publ. A. Hacks, Hotel Papandajan, Garoet. 5,-

Sanatorium ‘Garoet’ - Terrassen van het sanatorium [vijver met fontein]. Uitg. Weenenk & Snel, Den Haag. 4,-

Telagabodad - Tocht per prauw op het meer. Uitg. Boon’s Cacao, Wormerveer. 5,-

Uitzicht van Hotel Ngamplang [op de voorgrond trap met balustraden en vijver met fontein]. Uitg. Atelier ‘Lux’, Garoet. 7,50

Order          Top          Terug naar de homepage

Lembang

Badplaats Maribaja. Uitg. Foto Studio A. Loen, Bandoeng. Fotokaart. 6,-

Grandhotel Lembang - Paviljoenkamers. Uitg. N.V. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden e.a. 7,-

Kampong Boewah Batoe. Uitg. J.C. Becker, Bandoeng. 5,-

Lembang. Uitg. J.C. Becker, Bandoeng. 5,-

Situ Umar. Uitg. Sun. Fotokaart [circa 1955]. 4,-

Tjikawari. Uitg. Foto Studio A. Loen, Bandoeng. Fotokaart. 3,50

Vijver met waterlelies. Uitg. onbekend. Fotokaart.

Soekaboemi

Iron bridge Tjilewong current. Pavilion Wilhelmina, Victoria-Hotel. Uitg. Victoria-Hotel, Soekaboemi. 8,-

Landschap bij Soekaboemi. Uitg. Wed. v. Doetinchem, Soekaboemi. 2,50

Slabintanapark. Uitg. Soekaboemische Snelpersdrukkerij. Verzonden in 1929. 6,-

Tjibeureum-Waterval. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. 2,50

Victoria Hotel - Paviljoen Emma, Paviljoen Eugenie. Uitg. B. v. H. & Rv. Kleurendruk. 5,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Tangkoeban Prahoe

Kraters van de Tangkoeban Prahoe. Uitg. Boekhandel Visser & Co. Fotogr. Militaire Luchtvaartafdeeling. Fotokaart van luchtfoto. 6,-

Tangkoeban Prahoe. Uitg. onbekend. 2,50

Tangkoeban Prahoe. Uitg. onbekend. Fotokaart. 3,50

Tangkoeban Prahoe: Crater. Publ. Fotohuis ‘Braga’, Bandoeng. Fotokaart. 3,-

Central Java: varia

BEELD, AFKOMSTIG VAN TJANDI KALASAN, VOORSTELLENDE DE BODHISATTWA AMITABHA. Uitg. Kon. Instituut voor de Tropen, Amsterdam (circa 1959). Fotokaart. 2,-

BRAMBANAN: RELIEF BOERONG BOERA. Uitg. Arw-Kiekjes van Java's Land en Volk. 1,50

EEN GROT IN MIDDEN-JAVA. Uitg. onbekend. 5,-

HINDU-JAVAANS BEELD, VOORSTELLENDE ANUSAPATI, VORST VAN SINGASARI (1227-1248) in de gedaante van Çiwa Mahadewa. Uitg. Kon. Instituut voor de Tropen, Amsterdam (circa 1959). Fotokaart. 2,-

KALASAN: Javaansche eg [met twee karbouwen]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 3,-

KARANG BOLANG, South Coast of Java. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,50

KEDJADJAR: Omstreeken [bamboebosje en kleine waterval]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,50

KEDOE: Kampongweg/Village path. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,50

KLATEN: Waterkeering. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 3,-

KLEDOENG: Gezicht op de Sindoro vanuit Kledoeng. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. Kreuk. 2,-

MARGOKARTO: Die neue Schule [met onderwijzer en leerlingen ervoor]. Uitg. Emil Aab, Barmen. Kleurendruk. 7,-

ONTWERP VAN EEN MONUMENTALE VILLA, CIRCA 1925. Architect Ir. F.J.L. Ghijssels. Reproductie, uitg. Art Unlimited, Amsterdam, 1999.          1,-

OSSEN. Uitg. Arw-Kiekjes van Java's Land en Volk. 1,50

PRAMBANAN TEMPLE. Uitg. Puskat, Jogja [circa 1975). Fotokaart. 1,-

PRAMBANAN. Uitg. Kunsthandel, J. Sigrist, Djocja en Solo. 2,50

SARANGAN (bij Madioen): '4500 voet boven zee' [gezicht op het meer met oevers]. Uitg. Photo "Azia", Madioen. Fotokaart. 4,50

SERAJOE RIVIER [met oeverlandschap]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,-

TELAGA “TJEBONG” IN DESSA “SEMBOENGAN”. Uitg. onbekend. 3,-

TINGKIR: Seminar [met leraren en leerlingen ervoor]. Uitg. Salatiga-Zending, Utrecht. Kleurendruk. 7,-

TJANDI SEWOE. Uitg. Kunsthandel J. Sigrist, Djocja en Solo. 3,-

TJANDI SEWOE: Deurwaarder. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,-

VORSTENLANDEN: Bruid uit de Vorstenlanden [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. Iets gevlekt. 5,-

VORSTENLANDEN: Bruidegom uit de Vorstenlanden [naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 6,-

VORSTENLANDEN: “kinder kooft Kämmel” - Hunting. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 6,-

WASCH IN DE RIVIER - NATIVES WASHING THEIR CLOTHS. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 5,-

WAYANG TOPENG: Mask dance of the Central Javanese palace. Photogr. Eric Oey. Publ. Impact. Colour photo [ab. 1988]. 1,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Båråboedoer

Boroboedoer te Djocja [beelden in nissen]. Uitg. G. Kolff & Co., Batavia. 2,-

Boroboedoer. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en volk. 1,-

Båråboedoer. Uitg. onbekend [wat gebobbeld]. 1,50

De ‘Boroboedoer’ Zuidkant. Uitg. onbekend. 2,-

Gerestaureerde Nis 4e gaanderij. Uitg. J. Olbertz, B’boedoer. 2,-

Mandoet. Uitg. onbekend. Kleurendruk. 4,50

Mendoet. Uitg. J. Olbertsz, Bårå Boedoer. 3,50

Oostpoort. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 1,50

Open stupa with a Buddha inside. Photogr. John’s Photo, printed by Kanisius, 1988. Coloured. 1,-

Set van 10 fotokaarten, o.a. beelden, stupa’s, omgeving. Uitg. onbekend. 20,-

Tjandi Mendut - Gedeeltelijk gerestaureerd. Uitg. J. Olbertz, Bårå Boedoer. 3,50

Diëng

Kawa ‘Lerie’ [bovenzijde wat gebobbeld]. Uitg. onbekend. 2,-

Kawa ‘Tjondrodimoeko’. Uitg. onbekend. 3,-

Kawa Kidang in het Plateau [bovenzijde wat gebobbeld]. Uitg. onbekend. 2,-

Kawahs Sikideng en Spanteng. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,-

Pasangrahan. Uitg. onbekend. 7,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Djocja

Javaansche begrafenis. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 6,-

Javaansche kinderen [zittend]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 4,50

Oud en jong [verm. grootvader en kleinzoon]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 3,-

Tjode rivier. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,50

Waterkasteel. Uitg. De Gedeh, Weltevreden. Kleurendruk. 9,-

Lebaksari

Konto rivier achter Lebaksari [met weg en brug met passanten]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 3,-

Konto rivier achter Lebaksari. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,-

Straat achter Lebaksari [met automobiel]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,50

Magelang

Alon-Alon. Uitg. P.M. Johannes, Magelang. 6,50

Het groote beeld van Mendoet. Uitg. onbekend. 3,-

Progodal. Uitg. H.V. Maresch, Magelang. 6,-

Residentstuin. Uitg. H.V. Maresch, Magelang. 7,50

Tjandi Mendoet. Uitg. N.V. H.V. Maresch, Magelang. Kleurendruk. 3,50

Weg naar Poerworedjo. Uitg. H.V. Maresch, Magelang. 8,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Solo

Istana Mangkunagaran. Publ. unknown. Coloured (ab. 1988). 1,-

Javaansche prins, Solo [te paard; naar een aquarel van J. van der Heyden]. Uitg. G.C.T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia. Kleurendruk. 7,-

Sriwedari. Publ. unknown. Coloured (ab. 1988). 1,-

Tanah ladang di Kartasoera. Uitg. Solosche Snelpersdrukkerij Sie Dhian Hö. 3,-

Tjilatjap

Sociëteitgebouw. Fotogr. M. Glückstadt & Münden, Hamburg. Uitg. Jozef Müller & Co. 12,-

Order          Top          Terug naar de homepage

East Java: varia

HERSTELLINGSOORD HOTEL NONGKO DJADJAR [Lawang]: Overdekte wandelgalerij. Fotogr. P. Sauer, Soerabaja. Uitg. onbekend. 4,-

JAVAANSCHE JONGEN AAN DE RIVIER. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,50

JAVAANSCHE VROUWEN - JAVANESE RIVER LIFE. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 3,50

JAVANEN BIJ HET ETEN/NATIVES AT MEAL. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 4,50

MEER VAN KLAKAH. Uitg. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Verzonden in 1928. 2,-

OPPASHUISJE/VILLAGE ENTRANCE [met drie kinderen erin]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 5,-

PLANTGEULEN [voor suikerriet]. Uitg. N.V. v/h H. van Ingen, Soerabaja. 1,50

POEDJON [bij Malang]: Tuin Hôtel Poedjon. Uitg. Hôtel Poedjon. 3,50

POENTEN [bij Malang]: Zwembad Selecta [uitzicht op de omgeving]. Fotogr. N. Drakulic, Soerabaja. Fotokaart. 6,-

PROBOLINGGO: POSTWEG [met begroeiing aan weerskanten]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 3,-

SONGGORITI-MALANG: Badhotel - Warme bronnen. Uitg. W. & S. H. Verzonden in 1923. 6,-

TENGGER-LANDSCHAP: WATERVAL BIJ NONGKO DJADJAR. Uitg. Sanatorium Tosari. 3,-

TJIMLALOR, nabij Malang [twee meisjes bij een brug]. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 3,-

TRETES, BOVEN PRIGEN: Nimfenbad [muziektent en gebouw ernaast]. Fotogr. Satrap. Fotokaart. 7,50

TRETES, BOVEN PRIGEN: Nimfenbad [zwembassin]. Fotogr. Satrap. Fotokaart. 7,-

TWEELINGWATERVAL IN DE KALI GOONG, ½ UUR GAANS VAN HOTEL TOEWEL. Uitg. Hotel Toewel, postadres Balapoelang. 3,-

VRACHTRIJDERS [met hun door paarden getrokken wagens]. Uitg. N.V. v/h H. van Ingen, Soerabaja. Verzonden in 1912. 8,-

VROUWEN HUN WASCH IN DE RIVIER WASSCHENDE - WOMEN WASHING THEIR CLOTHS. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 5,-

WASCH IN DE RIVIER - NATIVES WASHING THEIR CLOTHS. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 5,-

WEG NAAR BATOE VAN MALANG [bruggetje en passanten]. Uitg. Compania de Manila, Willemskade, Soerabaja. 6,-

WENDIT [badplaats]: Apen vrij rondloopende. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Batok

Batok-top. Uitg. Arw-Kiekjes van Java’s Land en Volk. 2,-

Bromo

Bromo-Krater. Uitg. Sanatorium Tosari. 2,-

Bromo-Pani - Sanatorium Tosari. Foto Atelier 'Lux', Garoet. Uitg. Ned. Ind. Hotelvereeniging, Garoet. 3,-

De Zandzee en Vulcaan Bromo. Uitg. Arw-Kiekjes van Java's Land en Volk. 1,50

Lavastroom. Fotogr. N.V. Photografisch Atelier Kurkdjian, Soerabaja. 8,-

Panorama: Zandzee met Bromo-Batok-Widodaren. Smeroe met rookpluim op den achtergrond. Uitg. Sanatorium Tosari. 3,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Soerabaja

Genteng [met wassende vrouwen]. Uitg. E. Tuhri & Co., Soerabaia. Verzonden in 1908. 7,-

Gezicht op de Kalimaas [inheemse schepen en bebouwing]. Uitg. J.M.Chr. Nijland, Sociëteitstraat, Soerabaja. 11,-

Kalimas bij Ngemplak [met bebouwing en wasplaats]. Uitg. Compañia de Manila, Willemskade, Soerabaia. 8,-

Kampong Baroe [kade met bebouwing en inheemse scheepjes]. Uitg. v/h H. van Ingen, Soerabaja. 13,-

Kramat-Gantong, Gezicht op de Kalimaas. Uitg. J.M.Chr. Nijland, Sociëteitstraat, Soerabaja. Kleurendruk. 9,-

Militair hospitaal Simpang. Uitg. J.M.Chr. Nijland, Sociëteitstraat, Soerabaja. 9,-

Oedjong. Uitg. H. van Ingen, Soerabaja. 10,-

Plampitan. Uitg. H. van Ingen, Soerabaja. Fotokaart. 10,-

Simpangsche Sociëteit. Uitg. H. van Ingen, Soerabaja. Op dun papier. Wat bekrast. 6,50

Slomprettan. Uitg. H. van Ingen, Soerabaja. Fotogr. O. Kurkdjian. 12,50

Waaierpalm in den stadstuin te Soerabaia [met voorbijgangers]. Uitg. La Rivière & Voorhoeve, Zwolle. Kleurendruk. Verzonden in 1910. Met postzegel. 9,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Tosari

Berglandschap bij Tosari. Naar een schilderij van Kuno Schweers. Uitg. onbekend. Kleurendruk. 4,50

Bij Tosari. Fotokaart. Uitg. onbekend. 4,-

Gezicht vanaf “het Bankje”. Lichtdruk A.J. Menger, Barneveld. Uitg. Sanatorium Tosari. 3 ,-

Kampong Ledoek. Uitg. J.M.Chr. Nijland, Soerabaja. Kleurendruk. 4,-

Poespo [bij Tosari]: Acclimatisatie station van het Sanatorium. Uitg. Sanatorium ‘Poespo’. Lichtdruk A.J. Menger, Barneveld. 7,-

Poespo [bij Tosari]: Zwarte brug. Uitg. Sanatorium ‘Poespo’. Lichtdruk A.J. Menger, Barneveld. 4,-

Weg naar Oud-Tosari. Fotogr. P. Sauer, Soerabaja. Uitg. Sanatorium Tosari. 4,-

Bali

DE GODIN BASOENDARI. Naar een [ivoren] sculptuur van een anonieme meester. Uitg. Centraal Museum Utrecht (tentoonstelling Hedendaagse kunst van Bali, 1962). Fotokaart. 1,50

ELEPHANT CAVE. Photogr. K. Sujana, ab. 1988. Colour photo. 1,-

GIANYAR, circa 1920. Reproductie. Uitg. Art Unlimited, Amsterdam, circa 2000. 1,-

ISLE OF SAKENAN: Temple festival. Publ. unknown, ab. 1970. Colour photo. 1,-

KESIMAN BIJ DEN PASAR, ZUID-BALI: Poera Mradjan, het buitenverblijf der vroegere vorsten. Uitg. EAG-Kiekjes ‘Mooi Bali’. 7,-

LITTLE BALINESE DANCER IN DEVOUT ATTENTION. Publ. KLM. Colour photo. Sent in 1956 3,-

Lush, fertile and green terraces, paddy fields. Photogr. Putra Adnyana. Publ. Baguscard. Colour photo. Sent in 1989. 1,-

MARKTSCENE. Naar een schilderij van I Wajang Gedot. Uitg. Centraal Museum Utrecht (tentoonstelling Hedendaagse kunst van Bali, 1962). Fotokaart. 1,50

NANDI (STIER). Houten sculptuur. Uitg. Museum voor het Onderwijs, Den Haag. Fotokaart [circa 1965]. 1,50

OFFERHUISJES. Uitg. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Kleurendruk. 6,-

RICE TERRACES. Photogr. Gustra Adnyana, 1990. Colour photo. 1,-

Rijstvelden. Uitg. onbekend. Fotokaart. Verzonden in 1938. 4,-

TANAH LOT: Sea temple at sunset. Photogr. Leonard Lueras, 1987. Colour photo. 1,-

THANKS GIVING DAY: From the young palm leaves the Balinese are elaborately making decorations. Publ. unknown. Colour photo. With post stamps, sent in 1975. 1,50

Order          Top          Terug naar de homepage

Lombok

AMPENAN: Poort voor den grooten waringinboom [met poserende voorbijgangers]. Uitg. N.V. v/h H. van Ingen, Soerabaia. 7,-

NARMADA: Aanzicht paviljoen en kleine vijver. Uitg. onbekend. 6,-

NARMADA: Paviljoen [met gast op de trap en bedienden]. Uitg. onbekend. 7,50

TJAKRANEGARA: Balische rechtbank in de Majora. Uitg. onbekend. 6,-

TJAKRANEGARA: Vijver in de Majora [met rechtbank]. Uitg. onbekend. 6,-

Timor - Soemba

BACAU (Portuguese Timor): Jogo do gallo [cock fight, with public]. Publ. unknown. 10,-

LANDSCHAP IN DE NABIJHEID VAN HET HUIS VAN Ds. GOOSSENS. Uitg. onbekend. Fotokaart. 4,50

TOTENTUCH, IKATGEWEBE. Verlag Gebr. Mann, Berlin. Koll. Museum für Völkerkunde, Berlin. Farbendruck [um 1980]. 1,50

Atjeh

KOETA-RADJA: Militaire Cantine. Uitg. Atjeh Drukkerij. 9,-

KOTA-RADJA: Atjeh Drukkerij en Boekhandel. Uitg. Atjeh Drukkerij, Koeta-Radja. 12,-

KOTA-RADJA: Demeniebrug [met naastliggende bebouwing]. Uitg. C. Nieuwenhuis, Koeta-Radja. 9,-

KOTA-RADJA: Vredespark [toegangstrap en gebouwen]. Uitg. C. Nieuwenhuis, Koeta-Radja. 10,-

LHO-SEUMAWE: Inlandsche rechtszaal. Uitg. B. Nass & Co. Kleurendruk. 10,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Sabang

Bergmeer [palmen op de voorgrond]. Uitg. P. Alberti, Sabang. 4,-

Bergmeer. Uitg. P. Alberti, Sabang. Verzonden in 1928. Met postzegel. 6,-

Boschrand aan het strand. Uitg. Jean Alberti, Sabang en Olehleh. 5,-

De Bovenweg [bebouwing en bomen]. Uitg. Jean Alberti, Sabang en Olehleh. Kleurendruk. Verzonden in 1913. 12,-

Foto, 11 x 8½ cm.: keienstrand en begroeide heuvel of landtong. 7,-

Gezicht op de Sabangbaai [kolenloodsen en enkele schepen]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 10,-

Landweg te Sabang [met hut en wagentje]. Uitg. P. Alberti, Sabang. 5,-

Oceaan Aquarium. Uitg. onbekend. Fotokaart. 7,-

Passarweg [met bebouwing en voorbijgangers]. Uitg. P. Alberti, Sabang. 10,-

Sabang Baai [bebouwing en schepen op de achtergrond]. Uitg. Jean Alberti, Sabang. 7,-

Sabang Hotel [vermoedelijk; met naastliggend pand en tuinmuurtjes]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 11,-

Sabangsch landschap. Uitg. Jean Alberti, Sabang. Verzonden in 1920. 4,-

Visschersplaats [bebouwing op de achtergrond]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 8,-

Weg naar Boven [met nabijgelegen bebouwing]. Uitg. Köhler & Co. v/h Sabang Drukkerij, Sabang. 7,-

Weg naar het Bergmeer. Uitg. Jean Alberti, Sabang. 4,-

Weg te Sabang [met bebouwing en groepjes toekijkende voorbijgangers]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 12,-

Woning Controleur [met nabijgelegen bebouwing]. Uitg. Jean Alberti, Sabang. Verzonden in 1914. 10,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Batak Regions

Bah Bijak rivier. Fotogr. H. Mij. Hüttenbach & Co., Medan. 3,-

Batakker [naar een schilderij van Rita Kleyn Fortuin]. Uitg. Roemah Moerah, Batavia - Medan - Pontianak. Kleurendruk. 4,-

Batakmeisje [naar een schilderij van H.J. van Lent-Gort]. Uitg. onbekend. 3,50

Bataksche vrouw [naar een schilderij van Rita Kleyn Fortuin]. Uitg. Roemah Moerah, Batavia - Medan - Pontianak. Kleurendruk. 4,-

Bataksche weverij. Uitg. Hennemann & Co., Sibolga. Kleurendruk. 6,50

Dolok Singalang bij Seriboe Dolok. Fotogr. H. Mij. Hüttenbach & Co., Medan. 3,-

Karo-Hoogvlakte: Muzikanten. Fotogr. H. Mij. Hüttenbach & Co., Medan. Met postzegel, verzonden in 1913. 10,-

Landschap Karo-Hoogvlakte. Uitg. N.V. De Deli Courant, Medan. 4,-

Prapat: Gezicht op het Tobameer. Uitg. onbekend. Fotokaart. 3,50

Ravijn met rijstvelden. Fotogr. H. Mij. Hüttenbach & Co., Medan. 2,50

Waterval bij Boetar [Tapanoeli]. Uitg. Hennemann & Co., Sibolga. Kleurendruk. 8,-

Order          Top          Terug naar de homepage

East Sumatra

BERGSTROOM IN SERDANG. Uitg. onbekend. 3,-

BRASTAGI [met weg en bebouwing, gebergte op de achtergrond]. Fotografie Karl Josef John, Medan. Verzonden in 1922. 7,-

BRASTAGI: Brastagi Hotel. Fotogr. Y. Asada, Brastagi. Fotokaart. 7,-

MOEDER WAST HAAR ZOONTJE BIJ DE PUT. Uitg. onbekend. Fotokaart. 5,50

PADI-OOGST IN HET ARNHEMSCHE. Uitg. Köhler & Co., Medan. Fotokaart. 6,-

PALEIZEN VAN DEN SULTAN VAN DELI. Uitg. Varekamp & Co., Medan. Kleurendruk. 7,50

Order          Top          Terug naar de homepage

West Sumatra: varia

ANEI-KLOOF. Uitg. Rotterdamsche Lloyd. 4,50

BRUG BIJ SI MARASAP. Uitg. A.H. Tuinenburg, Padang. 4,50

DINGING: Woonhuis van een inlander. Uitg. N.V. Van de Rhee’s drukkerij, Rotterdam. Kleurendruk. 4,50

DINGING: Woonhuis van een inlander. Uitg. N.V. Van de Rhee’s drukkerij, Rotterdam. 4,-

FORT VAN DER CAPELLEN: Minangkabausche vrouwen in nationale kleederdracht. Uitg. Tjan Djoe Sien, Padang. 8,-

LOEBOEK PERAKO [bergstroom]. Uitg. C. Nieuwenhuis, Padang. 3,-

LOEBOEK SELASIE: Pasanggrahan. Uitg. Tjan Djoe Sien, Padang. 8,-

MATOER: Balei/vergaderzaal. Uitg. A.H. Tuinenburg & Co., Padang-Fort de Kock. Kleurendruk. Verzonden in 1917. 7,-

MEER VAN MANINDJAU. Uitg. A.H. Tuinenburg, Padang. 4,50

MENTAWEI-EILANDEN: Man in krijgsuitrusting. Uitg. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001. Naar een aquarel van C.H.B. von Rosenberg, 1847-1852. Kleurendruk. Nieuw. 1,50

MONDING DER PADANG-RIVIER MET LICHTWACHTERSHUISJE. Uitg. onbekend. 4,50

NIAS: Krieger, Süd-Nias. Reproduktion einer Zeichnung von Carl Shreve für der K.P.M., 2005. 2,-

PADANG PANDJANG: Chineesche Kamp. Uitg. Tjan Djoe Sien, Padang. 10,-

PADANG-PANDJANG: Tjikar [door karbouw getrokken wagentje, met begeleiders]. Uitg. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 4,50

PADANGSCHE BOVENLANDEN: HET OUDSTE MALEISCH HUIS. Uitg. J.M. Löhrer & Co., Fort de Kock. 5,50

PAYACOMBO: Inlandsche woning. Uitg. Tjan Djoe Sien, Padang. 7,-

SOEBANG-PAS [bergstroom en voorbijgangers]. Uitg. C. Nieuwenhuis, Padang. 6,-

WATERVAL IN DE KLOOF ANEI. Uitg. onbekend. 3,50

WATERVAL MERAPI. Uitg. Adr. Binkhorst, Fort de Kock. 3,50

Order          Top          Terug naar de homepage

Fort de Kock

Hotel Singgalang. Uitg. A.H. Tuinenburg, Padang. 12,-

James-park [met muziektent]. Uitg. Toko ‘Agam’ Liem Sioe Vaam, Fort de Kock. 10,-

Karbouwengat

Karbouwengat. Uitg. Adr. Binkhorst, Fort de Kock. 4,50

Karbouwengat [met wasplaats bij de rivier]. Uitg. Toko ‘Agam’ Liem Sioe Yaam, Fort de Kock. 5,-

Karbouwengat - panorama. Uitg. onbekend. Kleurendruk. 6,50

Rivier-overgang in het Karbouwengat. Uitg. C. Nieuwenhuis, Padang. 5,50

Padang

Apenberg. Uitg. A.H. Tuinenburg, Padang [licht gevlekt]. 4,50

Chineesche Kamp. Uitg. Tjan Djoe Sien, Padang. 10,-

Emmahaven met Kolenstort [en bebouwing en enkele schepen]. Uitg. C. Nieuwenhuis, Padang. 8,50

Emmahaven [met schepen en loodsen]. Uitg. A.H. Tuinenburg, Padang. Kleurendruk. 10,-

Order          Top          Terug naar de homepage

South Sumatra: varia

BATOE-KRAS: Motorgascompressie met koelbassin BPM. Foto, 11 x 8½ cm. 6,-

DEMPO [met karbouw en rijtuigje op de voorgrond]. Uitg. onbekend. Fotokaart. 7,-

LAMPONGSCHE VROUW [met karakteristiek hoofddeksel]. Uitg. onbekend. 12,-

MOEARA PADANG [rivieroever met bebouwing]. Uitg. onbekend. 7,-

Bengkulu

Havenhoofden, met lichttorens, en opslag van olievaten daartussen. Uitg. onbekend. Fotokaart. 15,-

Kuststrook met keienstrand en palmenbos. Uitg. onbekend. Fotokaart. 10,-

Kuststrook met zandstrand en palmenbos. Uitg. onbekend. Fotokaart. 9,-

Palembang

Kartapati [stoomschip en steiger]. Uitg. onbekend. 8,-

Moeka Benteng. Uitg. onbekend. 8,-

Rivier met oeverbebouwing, inheemse vaartuigjes en vermoedelijk een overdekte markt. Uitg. onbekend. Fotokaart. 12,-

Rivier met steigertjes, inheemse vaartuigjes en woningen op de oever. Uitg. onbekend. Fotokaart. 9,-

Order          Top          Terug naar de homepage

Borneo

BOELONGAN-RIVIER. Uitg. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 3,50

KUSTDORP, KALIMANTAN. Uitg. UNESCO, 1971. 46½ x 31 cm., reproductie van kleurenfoto. 1,50

VISSCHERSVROUW TE BOELONGAN. Uitg. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 5,-

Celebes

Boeginese mannen van Zuid-Celebes. Uitg. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2001. Naar een aquarel uit circa 1800. Kleurendruk. Nieuw. 1,50

CLIFF GRAVEYARD IN TANA TORAJA, SOUTH SULAWESI. Publisher unknown, ab. 1975. Colour photo. 1,-

LAKHIAN HOUSE, where the corps is kept during burial ceremony (Tanah Toraja, South Sulawesi). Publisher unknown, ab. 1975. Colour photo. 1,50

LEMO TORAJA LAND, SOUTH SULAWESI: Stone graves. Publisher unknown, ab. 1975. Colour photo. 1,-

Makassar: Sea View. Uitg. Brugman & Kösterich, Makassar. 9,-

OOGSTFEEST IN HET VELD. Uitg. Zending in Posso. 4,-

TANA TORAJA, SOUTH SULAWESI: Tari Mallatu Kopi - Mallatu Kopi Dance. Publ. unknown. Coloured [ab. 1980]. 1,50

Order          Top          Terug naar de homepage

Moluccas

Ambon

Baai van Ambon [met het omringende landschap]. Uitg. Gebroeders Que, Ambon. 12,50

Gezicht op Galala, rivier Wairoehoe [met overdekte pier en naastliggende bebouwing]. Uitg. Que Team Sio, Amboina. 15,-

Groote Olifantstraat [links en rechts toegangspoorten/-hekken]. Uitg. H.T. Ong. 14,-

Haven [van een afstand: pieren, schepen, bebouwing, heuvels]. Uitg. Ambonsche Drukkerij. 14,-

Politie-Bureau. Uitg. Gebroeders Que, Ambon. 14,-

Waterdraagster. Uitg. Missiehuis, Tilburg. Enige kreuk. 14,-

Halmahera

Gezicht in een heidensch dorp (doodenhuisjes en geestenhuis). Uitg. onbekend. 6,-

New Guinea

HOLLANDIA: Hollandia van een heuveltop gezien [bebouwing]. Uitg. Utrechtsche Zendings Vereeniging. 10,-

Order          Top          Terug naar de homepage