ANTIQUARIAAT BATAVIA

USED TERMS AND ABBREVIATIONS IN OUR CATALOGUES

GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN IN ONZE CATALOGI

aanstr. = aanstrepingen = markings

leder = leather, calf

aflev. = aflevering = number

licht besch(adigd) = slightly damaged

als nieuw = as new, unused

linn. / ln. = linnen = cloth

Amst. = Amsterdam

meisjesroman = childrenís book (for girls)

Antw. = Antwerpen

mooi / keurig / fraai = nice, excellent

besch. = beschadigd = damaged

nabeschouwing = commentary

beschouwingen = contemplations

nieuw = new

bevolking, volk = population

nieuw linnen = modern cloth

bibl. (bibliotheek) stempel = library stamp

nog niet opengesneden = unopened

bibliogr. = bibliografie = bibliography

n.p. = no place of issue

cassette = slipcase

omslag = cover

cl. = cloth

onderw. = onderwerpen = subjects

conc. = concerning

ontbr. = ontbreekt = missing, gone

deel = part, section

ontwikkelingen = developments

diss. = dissertatie = thesis

opdracht = dedication

dr. = druk = edition

overdr. = overdruk = offprint

eerste (1e) druk = first edition

potloodaanstrepingen = markings (pencil)

enkele = some

rec. = recensie

ervaringen = experiences

refer. = references

exemplaar = copy

reg. = register = index

fig. = figures

roman = novel

fol. = folio

rug = spine

fot. = fotoís = photographs

ís-Grav. = ís-Gravenhage = The Hague

Fr. (Franse) titel = half-title

samen = together

geb. = gebonden = bound

samenvatting = summary

gedecor. = gedecoreerd = decorated

schutblad = fly-leaf

gekleurd = coloured

sleets = worn, shaved

geplastif. = geplastificeerd = plastic cover

slordig exemplaar = poor copy

gerep. = gerepareerd = repaired

stofomslag = dust jacket

geschaafd = shaved

summ. = summary

gesigneerd = signed (by the author)

tab. = tabellen = tables

gewoonten, gebruiken = customs

tek. = tekeningen = figures, drawings

gravure = engraving

titelblad = title-page

halfl. / hln. = halflinnen = half cloth

t/m = tot en met = up to and including

halfleder = half calf / half leather

toelichting = explanation

herdruk = reprint

transl. = translation

herinneringen = memories

ts. = tijdschrift = periodical

herz. = herziene = revised

tweede (2e) druk = second edition

I.G. = Indisch Genootschap

uitgave = edition

Ind. Gen. = Indisch Genootschap

uitgegeven = published

indrukken = impressions

uitsl. (uitslaande) kaart = folding map

inleiding = introduction

Utr. = Utrecht

ing. / ingen. = ingenaaid = wrappers

veel = many

jongensboek = childrenís book (for boys)

verhalen = short stories

jrg. = jaargang = volume

vert. = vertaling = translation

kaartje = sketch map

vlekkig = stained

kart. = karton = boards

vocab. = vocabulary

kinderboek = childrenís book

vochtschade = water-damage

kleuren = colours

voorwoord = preface

KNAG = Koninklijk Nederlands(ch) Aard-

woordenlijst = glossary

rijkskundig Genootschap

wormg. = wormgaatje = worm-hole

kol. = kolommen = columns

z.j. = zonder jaar = no year of issue

krt. = kaart = map

z.p. = zonder plaats = no place of issue

kunst = arts

zeden = customs

kunstnijverheid = crafts

z/w = zwart/wit = plain (photos)

 

Periodicals Ė Tijdschriften:

Bijdr. KITLV = Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (van Ned.-IndiŽ)

IMT = Indisch Missietijdschrift                      KMT = Koloniaal Missietijdschrift

TBG = Tijdschrift (voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde) van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Ts. KNAG = Tijdschrift van het Koninklijk Nederland(sch) Aardrijkskundig Genoot- schap

Ts. voor NI = Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ

Ts. VNN = Verre Naasten Naderbij (uitgave van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden)

Catalogue 73A       ► Catalogue 80††††††† Catalogue 81        Catalogue 82        Catalogue 82A

► Picture postcards Asia - Indonesia          ► Kleynenberg photoplates

► Other plates (Indonesia)

► Picture postcards Caribbean Area - Suriname - Netherlands Antilles

► Grammophone discs and CDís††††           ► Videotapes

► Stamp-collecting, banknotes and additional grammophone discs

► Our file on www.boekwinkeltjes.nl (more than 6600 items)

Home